Etusivu

Tervetuloa Uudenmaan Nuorten Kotkien nettisivuille!

Nuoret Kotkat on lasten ja nuorten harrastejärjestö. Tavoitteenamme on järjestää laadukasta ja edullista vapaa-ajan toimintaa.

Uudenmaan Nuoret Kotkat järjestää toimintaa kaiken ikäisille, pääpainona lapset ja nuoret. Järjestämme leirejä ja retkiä koulujen loma-aikoina. Tämän lisäksi alueella toimii useampia paikallis kerhoja.

Lisätietoja toiminnasta ja tapahtumista uusimaa@nuoretkotkat.fi puh. 040 7768815/Pirjo Tirronen

Lue lisää

Nuoret Kotkat

Nuoret Kotkat on lasten ja nuorten harrastejärjestö, joka aloitti toimintansa vuonna 1943. Järjestämme laadukasta ja edullista kerho- ja leiritoimintaa ympäri suomen. Osana maailmanlaajuista kotkaliikettä tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuksia myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Toimintaamme ohjaavat sosialidemokraattiset arvot. Arvojamme ovat tasa-arvoisuus, demokraattisuus, kansainvälisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys.

Nuorten Kotkien tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä itsenäisiksi, kriittisesti ajatteleviksi ja yhteiskuntavastuullisiksi aktiivisiksi kansalaisiksi. Toimintamme pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tukemaan heidän perheitään.

Nuorten Kotkien ohjaajat ovat yli 18-vuotiaita aikuisia, joilla on halu ja into toimia lasten ja nuorten kanssa. Ohjaajat ovat sitoutuneet toimimaan Nuorten Kotkien arvojen mukaisesti. Ohjaajat toimivat mahdollistajina, joiden antaman panoksen ansiosta leirit ja kerhot saadaan toteutettua. Ohjaajat vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Valtakunnallinen ohjaajakoulutus järjestetään vuosittain Nuorten Kotkien Keskusliiton toimesta. Ohjaajien toiveita koulutusaiheista otetaan huomioon koulutusten suunnittelussa.

Vertsu eli vertaisohjaaja on 13-17 -vuotias henkilö, joka järjestää toimintaa lapsille leireillä ja kerhoissa yhdessä ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajat ovat lasten lisäksi toinen Nuorten Kotkien toiminnan kohderyhmä.

Etujärjestötoimintana teemme aloitteita SDP:n puoluekokoukselle, puoluehallitukselle, eduskuntaryhmälle sekä muille päättäjille ja viranomaisille. Järjestämme lapsipoliittisia seminaareja sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Nuoret Kotkat myöntää vuosittain Vuoden lapsitekopalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä.

Lisätietoja nuoretkotkat.fi

Lue lisää