Vertsutoiminta

Vertsu eli vertaisohjaaja on 13-17 -vuotias henkilö, joka järjestää toimintaa lapsille leireillä ja kerhoissa yhdessä ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajat ovat lasten lisäksi toinen Nuorten Kotkien toiminnan kohderyhmä. Vertsuille järjestetään myös omaa toimintaa heidän toiveidensa mukaisesti. Tällaista toimintaa ovat vertsukoulutukset sekä vertsuleirit, näistä suurimpana on Kattiksen nuorisoleiri, joka on suunnattu 13-17-vuotiaille. Vertsuille järjestettävää toimintaa on suunnitteilla lisää ja vertsujen omia ajatuksia otetaan mielellään vastaan.

Vuoden 2018 alusta alkaen Espoon Nuoret Kotkat on palkannut Nuorisokoordinaattorin kehittämään alueemme vertsutoimintaa.

Nuorisokoordinaattorin ensisijainen tehtävä on kehittää nuorten osallisuutta paikallisessa kotkatoiminnassa.

Nuorisokoordinaattorin toimen avulla pyritään enemmän dokumentoida ja analysoida nuorten kohderyhmän toimintaa. Uusien työskentely- ja viestintämenetelmien avulla pyritään parantamaan ulkoista ja sisäistä viestintää.